Future Farm Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2023!

“Melkveehouder Erik Back uit Lutten is donderdag 30 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2023. Back ontving de prestigieuze prijs uit handen van minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de prijs is een cheque verbonden van €12.500. Akkerbouwers Lars, Martijn en Stefan Flikweert uit Ouwerkerk zijn verkozen tot de Beste Food&Agri Start-up 2023″.

Dé kennis en innovatie hub voor circulaire landbouw

Dé kennis en innovatie hub voor circulaire landbouw!

De Future Farm is een Kennis- en Innovatie HUB voor circulaire rundveehouderij in Lutten (gemeente Hardenberg). De kern van de HUB-functie wordt gevormd door het bedrijf van Erik Back (‘Boer Back’). De ondernemer wil komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles bij een sluitend verdienmodel.

De Future Farm ontwikkelt met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.

Future Farm, dé rundveehouderij van de toekomst!

Samenwerken aan een verantwoorde toekomst voor boer, milieu en consument!

Samenwerken aan een verantwoorde toekomst voor boer, milieu en consument!

Future Farm wil het circulaire voorbeeld zijn voor collega-ondernemers in de regio Zwolle. Op zijn bedrijf in Lutten zijn inmiddels diverse deelprojecten binnen Future Farm opgestart.

In de video “Groeien in Balans” van Regio Deal Zwolle, vertelt Erik Back (“Boer Back”) over Future Farm als kennis-hub voor innovatie circulaire veeteelt.

Een keer langskomen op de Future Farm?