Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse projecten binnen Future Farm. Het betreft lopende, geplande en afgeronde projecten.

Circulaire stal

Op Future Farm wordt het vee dat niet voor melkproductie benodigd is op het bedrijf zelf afgemest tot vleesvee. Dit gebeurt in een circulair gebouwde potstal, gebaseerd op het Roundhouse stalconcept. De in de stal te gebruiken materialen zijn zo veel mogelijk demonteerbaar en herbruikbaar, en ook bij de productie ervan wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van reststoffen.

Wilt u ook project-partner worden?

Neem contact met ons op!