Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg is een middelgrote gemeente in de provincie Overijssel, met ongeveer 32.000 hectare oppervlakte en 60.000 inwoners. De gemeente heeft een innovatie en ondernemende instelling, en is daarbij erg actief in het stimuleren van de lokale en regionale economie. Dit doet zij onder andere door het realiseren van ‘HUB’s’ voor de drie belangrijkste speerpuntsectoren agro, maakindustrie en vrijetijd. De HUB’s zijn kennis- en innovatiecentra waarin ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid samen werken aan innovatie- en human capital vraagstukken. Future Farm is eind 2020 door de gemeente aangewezen als Kennis- en Innovatie HUB voor de agrosector.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. De partners werken bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het is de vierde economische topregio van Nederland, met de agri & food sector als een van de dragers. In 2020 heeft de Regio Zwolle met het Rijk een Regiodeal gesloten, waardoor er een extra stimulans kan worden gegeven aan de regionale economie. Future Farm is een van de programma’s die met de Regio Zwolle Regiodeal worden ondersteund.