Regio Zwolle

Regio Zwolle

Wat is: Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. De partners werken bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het is de vierde economische topregio van Nederland, met de agri & food sector als een van de dragers. In 2020 heeft de Regio Zwolle met het Rijk een Regiodeal gesloten, waardoor er een extra stimulans kan worden gegeven aan de regionale economie. Future Farm is een van de programma’s die met de Regio Zwolle Regiodeal worden ondersteund.

Wat houdt het partnerschap in

De ondersteuning vanuit de Regio Zwolle Regiodeal heeft een aantal componenten. Ten eerste wordt financieel bijgedragen aan een aantal deelprojecten in het Future Farm programma. In dit geval zijn dat bijdragen in de bouw van fase 1 van een circulaire stal, de bouw van het zogenaamde ‘HUB-gebouw’ en ondersteuning van het werk van de Stichting Future Farm. Daarnaast is Regio Zwolle ambassadeur van Future Farm en stelt het zijn uitgebreide contacten en expertise netwerk ter beschikking om Future Farm verder te helpen in de ontwikkeling en financiering van deelprojecten. De Regio Zwolle gebruikt Future Farm ook als voorbeeld van innovatief en toekomstgericht ondernemerschap, ter onderbouwing van de claim dat de Regio Zwolle dé proeftuin is voor circulair ondernemen.