Contact mogelijkheden

Langskomen bij Future Farm

Wilt u de Future Farm bezoeken? Dat kan! Dit doen we op afspraak, zodat het goed is in te passen in de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf en we voldoende tijd voor u kunnen reserveren. Bezoek is mogelijk voor individuele personen tot groepen van ongeveer 50 personen. Is er behoefte aan vergaderruimte? Dat kan! Onze hub en roundhouse ontvangstruimte zijn te boeken. Dranken- of luncharrangement zijn mogelijk. Laat uw wensen aan ons weten! Dan kunnen we daar een passend voorstel voor doen.

Begeleiding door Future Farm

Bent u geïnspireerd geraakt door wat er bij Future Farm gebeurt? En wilt u kijken of het ook op uw eigen bedrijf mogelijk is?

Wij adviseren en begeleiden u daar graag bij! We starten met een vrijblijvende oriënterende bespreking, waarbij we kijken welke diensten het beste bij uw wensen en situatie passen.

Wellicht is begeleiding door Erik Back (de Future Farmer) aan de orde, misschien is het goed dat de begeleiding plaatsvindt door betrokkenen bij onze deelprojecten. En combinaties zijn uiteraard ook mogelijk.

Na deze verkenning stellen we een begeleidingsarrangement voor, inclusief inzicht in de zakelijke aspecten van de begeleiding. Bent u akkoord? Dan gaan we samen aan de slag!

Wilt u nauw betrokken zijn bij Future Farm? Word dan Future Farm partner!

De Future Farm bestaat bij de gratie van voldoende inkomsten. We hebben voor nu een startsubsidie ontvangen, maar uiteindelijk zal de Future Farm voornamelijk gedragen worden door een groep ambassadeurs, onze 'Future Farm Partners'. Het partnerschap staat open voor zowel organisaties als personen.

Als Future Farm Partner wordt u actief betrokken bij het reilen en zeilen van Future Farm. We houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang in de deelprojecten en organiseren een aantal keer per jaar een partnerbijeenkomst. Die zijn bedoeld om de nieuwe projectresultaten te laten zien en uw inzichten te vernemen over de richting waarin het Future Farm programma zich zou moeten begeven.

Wilt u als partner méér doen met Future Farm? Dat kan! Bovenop het basis-partnerschap bieden wij modules aan, die in overleg verder op maat kunnen worden gesneden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van kantoor-, vergader- en lesruimtes op de locatie, al dan niet in combinatie met rondleidingen en uitwisseling met vertegenwoordigers van deelprojecten.

Onderzoek doen of innovaties testen bij Future Farm? Word projectpartner!

Future Farm is dé Kennis- en Innovatie HUB voor circulaire rundveehouderij. Het is een ‘living lab’ waar in een echte bedrijfsomgeving nieuwe systemen, werkwijzen en apparatuur wordt ontwikkeld, getest en voorbereid voor marktintroductie.

Hebt u een idee dat in ons programma zou kunnen passen? Of misschien al een uitgewerkt plan of zelfs een prototype van een door u ontwikkeld systeem of apparaat? Of heeft u een onderzoeksproject waar Future Farm misschien een passende locatie voor zou kunnen zijn? Neem dan contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden. Past het? Dan gaan we samen kijken naar de concrete inbedding van uw project in het totaalprogramma van Future Farm. We kunnen dan ook kijken naar eventuele samenwerkingsverbanden met andere partijen en het maken van financieringsarrangementen, waaronder subsidies en cofinanciering van projectpartners.

Mocht de locatie van de Future Farm om wat voor reden dan ook niet geschikt blijken of heeft u méér dan één locatie nodig, dan kunnen we met u kijken of er alternatieve of extra locaties te vinden zijn. Future Farm maakt deel uit van een netwerk van Innovatie HUB’s in en om de Regio Zwolle en innovatieve agrarische ondernemers uit de omgeving, dus de kans dat we u kunnen helpen is groot.

Gaat uw project bij Future Farm draaien? Dan wordt u automatisch ‘projectpartner’ van de Future Farm. U gaat dan deel uitmaken van de groep mensen en organisaties die samen het Future Farm Living Lab waarmaken. We houden u op de hoogte van de voortgang van de projecten en stimuleren dat projectpartners ideeën met elkaar uitwisselen en de samenwerking opzoeken.

Stage lopen bij Future Farm!

Future Farm heeft een nauwe samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen als Aeres Hogeschool, Zone.college en WUR.

Future Farm is ontzettend breed in high tech en low tech toepassingen, en je kunt er ervaring opdoen met een veelheid aan state of the art technieken en werkwijzen. Ook kun je bijdragen leveren aan onderzoeken door metingen te verrichten of deelonderzoeken uit te voeren.

Past dit bij jou als persoon, bij je persoonlijke ontwikkeling en bij opdrachten die je vanuit je onderwijsinstelling hebt? Informeer dan naar de mogelijkheden voor een stage op het bedrijf of voor het participeren in onderzoeksgroepen bij een of meer deelprojecten.