Privacy beleid

Future-farm.nl, onderdeel van de Stichting Future Farm, is een website waarop verschillende diensten en informatie worden aangeboden. Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt de Stichting Future Farm uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Future-farm.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. 

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw IP-adres voor twee doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website future-farm.nl wordt bezocht.
  2. Om de website future-farm.nl veilig en bereikbaar te houden

Wij gebruiken uw (voor)naam:

  1. Als aanhef in bijvoorbeeld e-mails

Wij gebruiken uw e-mailadres voor:

  1. Om u te contacteren m.b.t. de onderwerpen waarvan u heeft aangegeven dat wij hierover contact met u op mogen nemen!

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 365 dagen op de server bewaard voor analyse. Daarna worden de logfiles automatisch verwijderd.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database
  2. Een beveiligde verbinding bij het invullen van persoonsgegevens op future-farm.nl is verplicht. Dit kunt u zien aan het slotje in de browser en de link die met https:// begint.
  3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firewall en virusscanner.
  4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.

Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.

Daarnaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw voorkeuren wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken af en toe ook advertenties/ youtube-filmpjes van derden om onze website te ondersteunen.

Sommige van deze adverteerders/ media kunnen mogelijk cookies in uw browser plaatsen en informatie ontvangen, zoals Google Adsense/ Youtube die mogelijk uw IP-adres, internet provider, de browser waarmee u onze website bezoekt en of u flash heeft geïnstalleerd ontvangt. Deze gegevens worden primair gebruikt voor locatie bepaling om relevante advertenties op basis van de locatie te laten zien of om u advertenties te tonen op basis van eerder bezochte websites.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies van derden uit te schakelen. Daarvoor ontvangt u bij uw eerste bezoek een cookie-melding onderin de browser. De functionele cookies blijven wel werken. U kunt er ook voor kiezen om de cookies uit te schakelen in uw browser of via een antivirus programma. Dat kan er wel voor zorgen dat de interactie met future-farm.nl verslechterd, bijvoorbeeld doordat u niet meer kunt inloggen.

Contactgegevens Future-farm-nl

Wijzigingen in de privacy-policy

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 06-04-2021