Gemeente Hardenberg

Gemeente Hardenberg

Wat is: Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg is een middelgrote gemeente in de provincie Overijssel, met ongeveer 32.000 hectare oppervlakte en 60.000 inwoners. De gemeente heeft een innovatie en ondernemende instelling, en is daarbij erg actief in het stimuleren van de lokale en regionale economie. Dit doet zij onder andere door het realiseren van ‘HUB’s’ voor de drie belangrijkste speerpuntsectoren agro, maakindustrie en vrijetijd. De HUB’s zijn kennis- en innovatiecentra waarin ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid samen werken aan innovatie- en human capital vraagstukken. Future Farm is eind 2020 door de gemeente aangewezen als Kennis- en Innovatie HUB voor de agrosector.

Wat houdt het partnerschap in

De gemeente heeft de Stichting Future Farm een startkapitaal verstrekt, specifiek bedoeld voor het ontwikkelen en monitoren van het projectprogramma en het invulling geven aan de HUB-functie. Het beoogde resultaat is dat de Stichting een flink aantal ondernemers inspireert om op het eigen bedrijf ook aan de slag te gaan met een meer circulaire bedrijfsvoering, en die ondernemers daarin ook een eindje op weg helpt. Naast de financiële bijdrage is de gemeente een actieve promotor van de Future Farm en is zij ambassadeur van de Stichting bij het ontwikkelen van netwerken en het organiseren van deelprojecten. In sommige deelprojecten (zoals het Bokashi project) doet de gemeente zelf ook mee.