Magazine Regio Zwolle Regiodeal

Aan de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle ging een inspirerende reis vooraf. Het doel van de reis was om samen met het Rijk te komen tot een  investeringsprogramma om de brede welvaart te versterken in onze hele regio. Voor én samen met onze bedrijven en inwoners. En dat investeringsprogramma kwam er. Uniek voor onze regio. De ondertekening van de Regio Deal Regio Zwolle in de zomer van 2020 gaat dan ook als een historisch moment in onze geschiedenisboeken. Met een Rijksbijdrage van € 22,5 miljoen werken we tot en met 2023 aan de uitvoering van de Regio Deal. Inclusief cofinanciering vanuit de regio gaat het om een investeringsbedrag van ruim 80 miljoen euro.

Klik hier voor het complete magazine!