Circulaire stal

Project: Circulaire stal

Het Roundhouse stalconcept is normaal gesproken een cirkelvormige stal. Bij Future Farm worden twee van deze cirkels aan elkaar gekoppeld tot één gebouw. Het is een potstal, waarbij de dieren op stro worden gehouden. De vloer is van beton, met zo veel mogelijk hergebruik van reststoffen. De opbouw van de stal bestaat voornamelijk uit staalconstructies, het folie dak is uitgevoerd in een herbruikbare polymeer. De zijkanten van de stal zijn in principe open, zoals tegenwoordig gebruikelijk bij rundveestallen. Het vernieuwende in de toepassing bij Future Farm is het maximaal doorvoeren van de circulariteit in de gebruikte materialen.

In de vloer worden leidingen gelegd waarmee de mest gekoeld kan worden. Dit vermindert de emissie van ammoniak uit de vaste mest. Hiervoor is een proefstalstatus aangevraagd.

De vaste mest wordt periodiek uit de stal verwijderd en wordt gebruikt als ingangsstof voor de mono-mestvergister, een ander project bij Future Farm.

In het hart van elke ‘cirkel’ wordt een skybox gebouwd, geschikt voor demonstraties, bijeenkomsten en het uitvoeren van onderzoeken.

Afbeeldingen van dit project

projectdetails