Eendenkroos als veevoer

Project: Eendenkroos als veevoer

Eendenkroos, oftewel waterlinzen is het kleinste bloeiende plantje op aarde, dat drijft op stilstaand water. Het is een bijzonder plantje omdat het zich erg snel vermeerdert en boordevol eiwitten zit. Het is één van de plantensoorten ter wereld die de meeste biomassa kan produceren per hectare, en vanwege het hoge eiwitgehalte is het zes keer efficiënter in eiwitproductie dan soja. Daarom kan eendenkroos toegepast worden als krachtvoer en reduceert Future Farm op de manier de aanvoer van (geïmporteerd) krachtvoer.

Het telen van eendenkroos gebeurt in een eendenkroosvijver (oppervlakte: 700 m2) in een kas met behulp van digestaat en CO2 die vrijkomt bij de omzetten van biogas naar groen gas.  De kas zorgt voor een langer groeiseizoen voor het kroos, voorkomt ‘wegwaai’ effecten van het kroos en houdt de CO2 uit de vergister vast, waardoor de ideale omstandigheden voor de teelt van eendenkroos worden gecreëerd. De hoeveelheid eendenkroos verdubbelt hierdoor iedere dag.

Eendenkroos bevat wel veertig procent eiwit en heeft een opbrengst van dertig tot veertig ton droogstof per hectare per jaar. Ter vergelijking met gras: gras bevat zestien procent ruw eiwit en heeft een opbrengt van tien tot twaalf ton droge stof per hectare per jaar. Ook blijkt uit onderzoek van Wageningen University dat runderen het goed opnemen. Door eendenkroos toe te passen als krachtvoer draagt Future Farm bij aan de reductie van (geïmporteerd) krachtvoer voor veeteelt. Eerst zal het experiment op kleine schaal worden uitgevoerd, om de teelt beter onder de knie te krijgen en de effecten te bepalen op besparing krachtvoeraankoop, wijze waarop het kroos aan de runderen wordt aangeboden en de effecten op de smaak van het op de Future Farm geproduceerde roodvlees.

Op langere termijn zijn er plannen voor de toepassing van eendenkroos voor humane voeding. Naast eiwit bevat eendenkroos hoge niveaus van gezondheid-bevorderende stoffen zoals mineralen, carotenoïden, vitamines en antioxidanten. Hier wordt nog naar gedaan. Maar wellicht kan eendenkroos zo op wereldschaal worden gebruikt als een nieuwe, duurzame plantaardige bron van eiwitten en daarmee bijdragen aan een oplossing voor het opkomende wereldwijde tekort aan plantaardig eiwit. Voor dit onderdeel wordt samengewerkt met de Green East uit Raalte.

Afbeeldingen van dit project

projectdetails